කොරෝනා රෝගීන් වෙනුවෙන් රෝහල් 30ක් සූදානම් කෙරේ..

.
2020 - 03 - 24       
feature-top
කොරොනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම වෙනුවෙන් රට පුරා රෝහල් 30ක් සූදානම් කිරීමට රජය කටයුතු කර ඇත.

එම රෝහලට අමතරව තවත් රෝහල් දෙකක් අලුත් ඇති ස්ථාපිත කිරීමට ද තීන්දු කර තිබේ.

ඉරණවිල ඇමෙරිකානු හඬ ගුවන් විදුලියට අයත් ගොඩනැගිලිවල එක් රෝමලක් ස්ථාපිත කිරීම මේ දිනවල හමුවා විසින් සිදු කරමින් ඇත.

හලාවත ප‍්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගොඩනැගිල්ලක්ද රෝහලක් ලෙස ස්ථාපිත කරමින් ඇත.

කොරෝනා රෝගයට සූදානම් කරන රෝහලට වලට සියලු පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීමටද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් සිටියි. (under the courtesy of lankacnews.com news web)

More News »