ලබන සතියේ දුම්රියෙන් එන්න 16,000ක් ලියාපදිංචි වෙලා .

ලබන සතියේ දුම්රියෙන් ගමන් පහසුකම් සලසා ගැනීමේ අරමුණින් 16,000 කට වැඩි පිරිසක් මේ වනවිට ලියාපදිංචි වී ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී වී එස් පොල්වත්තගේ නෙත් නිවුස් වෙත පැවසුවේ පවතින තත්ත්වය සලකා අතිරේක දුම්රියන් ධාවනයට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

සති අන්ත දීර්ඝ නිවාඩු සැලකිල්ලට ගෙන අද පස්වරුවේ අතිරේක දුම්රිය දෙකක් ධාවනයට එක් කළ බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවා. එමෙන්ම මාස දෙකකට පසු අද පළමු වරට සුඛෝපභෝගි දුම්රියන්ද ධාවනය කෙරුණා.
(under the courtesy of nethnews.lk news web)

--------------------------
අපි , එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්....

නැවතත් එම පුවත.

----------------

ලබන සතියේ දුම්රියෙන් එන්න 16,000ක් ලියාපදිංචි වෙලා .

ලබන සතියේ දුම්රියෙන් ගමන් පහසුකම් සලසා ගැනීමේ අරමුණින් 16,000 කට වැඩි පිරිසක් මේ වනවිට ලියාපදිංචි වී ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී වී එස් පොල්වත්තගේ නෙත් නිවුස් වෙත පැවසුවේ පවතින තත්ත්වය සලකා අතිරේක දුම්රියන් ධාවනයට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

සති අන්ත දීර්ඝ නිවාඩු සැලකිල්ලට ගෙන අද පස්වරුවේ අතිරේක දුම්රිය දෙකක් ධාවනයට එක් කළ බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවා. එමෙන්ම මාස දෙකකට පසු අද පළමු වරට සුඛෝපභෝගි දුම්රියන්ද ධාවනය කෙරුණා.
(under the courtesy of nethnews.lk news web)

----------------
.අප සමග රැදි සිටින්න. අළුත් අළුත් පුවත් ඉතා ඉක්මණින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

ස්තූතියි.

තාමත් ඔබ, එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්, අපව සස්කරයිබි කර නොමැති නම්

දැන්ම සස්කරයිබ් කරන්න.

බෙඑල් බටනයත් ඔබන්න.

අද දෙදහස් විස්සයි, තුන්වන මස 09 යි.

නැවතත් එම පුවත.
--------------------------
ලබන සතියේ දුම්රියෙන් එන්න 16,000ක් ලියාපදිංචි වෙලා .

ලබන සතියේ දුම්රියෙන් ගමන් පහසුකම් සලසා ගැනීමේ අරමුණින් 16,000 කට වැඩි පිරිසක් මේ වනවිට ලියාපදිංචි වී ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී වී එස් පොල්වත්තගේ නෙත් නිවුස් වෙත පැවසුවේ පවතින තත්ත්වය සලකා අතිරේක දුම්රියන් ධාවනයට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

සති අන්ත දීර්ඝ නිවාඩු සැලකිල්ලට ගෙන අද පස්වරුවේ අතිරේක දුම්රිය දෙකක් ධාවනයට එක් කළ බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවා. එමෙන්ම මාස දෙකකට පසු අද පළමු වරට සුඛෝපභෝගි දුම්රියන්ද ධාවනය කෙරුණා.
(under the courtesy of nethnews.lk news web)
----------------