පාසල් යලි ඇරඹීම ගැන ඇමති කියයි...

දැනට වසා දමා තිබෙන පාසල් නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමග බන අඟහරුවාදා දින සාකච්ඡාවක් පවත්වන බව අධ්‍යාපන ඇමැති ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සඳහන් කරයි.

පාසැල් නැවත විවෘත කරනු ලබන්නේ කොරෝනා අවදානම සම්පූර්ණයෙන්ම පහව ගිය පසු බවද ඔහු පැවසීය.

ඒ හේතුවෙන් කිසිදු දෙමව්පියතු ඒ ගැන බියක් ඇති කර ගත යුතු නැතැයි ද ඔහු සදහන් කලේය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ මාත් මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති හමුවක් අමතමිනි.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)

--------------------------
අපි , එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්....

නැවතත් එම පුවත.

----------------

පාසල් යලි ඇරඹීම ගැන ඇමති කියයි...

දැනට වසා දමා තිබෙන පාසල් නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමග බන අඟහරුවාදා දින සාකච්ඡාවක් පවත්වන බව අධ්‍යාපන ඇමැති ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සඳහන් කරයි.

පාසැල් නැවත විවෘත කරනු ලබන්නේ කොරෝනා අවදානම සම්පූර්ණයෙන්ම පහව ගිය පසු බවද ඔහු පැවසීය.

ඒ හේතුවෙන් කිසිදු දෙමව්පියතු ඒ ගැන බියක් ඇති කර ගත යුතු නැතැයි ද ඔහු සදහන් කලේය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ මාත් මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති හමුවක් අමතමිනි.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)

----------------
.අප සමග රැදි සිටින්න. අළුත් අළුත් පුවත් ඉතා ඉක්මණින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

ස්තූතියි.

තාමත් ඔබ, එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්, අපව සස්කරයිබි කර නොමැති නම්

දැන්ම සස්කරයිබ් කරන්න.

බෙඑල් බටනයත් ඔබන්න.

අද දෙදහස් විස්සයි, තුන්වන මස 09 යි.

නැවතත් එම පුවත.
--------------------------
පාසල් යලි ඇරඹීම ගැන ඇමති කියයි...

දැනට වසා දමා තිබෙන පාසල් නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමග බන අඟහරුවාදා දින සාකච්ඡාවක් පවත්වන බව අධ්‍යාපන ඇමැති ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සඳහන් කරයි.

පාසැල් නැවත විවෘත කරනු ලබන්නේ කොරෝනා අවදානම සම්පූර්ණයෙන්ම පහව ගිය පසු බවද ඔහු පැවසීය.

ඒ හේතුවෙන් කිසිදු දෙමව්පියතු ඒ ගැන බියක් ඇති කර ගත යුතු නැතැයි ද ඔහු සදහන් කලේය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ මාත් මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති හමුවක් අමතමිනි.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)
----------------