ස්පුට්නික් එන්නත් කරණය ගැන තීරණයක්

Base.lk 6:49 AM Technology

දිවයිනට ගෙන එන ලද ස්පුට්නික් එන්නත මේ සතියේ සිට ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙන බව විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර පවසනවා.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive