විදෙස්ගතව පැමිණි තවත් 44 දෙනෙකුට කොවිඩ්

Base.lk 6:49 AM Technology

විදෙස්ගතව පැමිණි තවත් 44දෙනෙක්, කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ වාර්තා වූ මුළු කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 1895ක්.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive