භාරත් බයෝටෙක් කොරෝනා එන්නතට බ්‍රසීලයේ අනුමැතිය

Base.lk 6:49 AM Technology

ඉන්දියාවේ භාරත් බයෝටෙක් ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම විසින් නිපදවනු ලබන කොවැක්සීන් කොරෝනා එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා යොදා ගැනීමට බ්‍රසීල ඖෂධ නියාමනය මගින් අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

ඉන්දියාවේ කොවැක්සීන් එන්නත් නිෂ්පාදනාගාරය නිසි ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවන බව පවසමින් බ්‍රසීලය මීට පෙර ඊට අනුමැතිය ලබා දුන්නේ නැහැ.

කෙසේ නමුත්, අනුමැතිය ලබාදීමත් සමඟ භාරත් බයෝටෙක් කොවැක්සීන් එන්නත් මිලියන 4ක් මුල් පියවරේදී ලබා ගැනීමටයි බ්‍රසීලය තීරණය කර ඇත්තේ.

මීට අමතරව, බ්‍රසීලය විසින් රුසියානු ස්පුට්නික් වී එන්නත සඳහා ද අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive