පොළොන්නරුවේ ලොකු ළුෑණු ගොවීන් අර්බුදයක

Base.lk 6:49 AM Technology

පොළොන්නරුව - ඇලහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගම්මාන කිහිපයක ලොකු ළුෑණු ගොවීන් සිය වගාවන් සිදුකර ගැනීමට පොහොර නොමැති වීම නිසා ගැටලු රැසකට මුහුණ දී සිටිනවා.

එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිකපිටිය, කෝට්ටපිටිය, අතරගල්වැව, ජයසිරිපුර යන ප්‍රදේශවල ගොවීන් යල කන්නය සඳහා ලොකු ළුෑණු වගා කරන බව සඳහන්.

මේ වනවිට බිම් සකස් කර ඇති වගාව සඳහා ලොකු ළුෑණු බීජ තවාන් කිරීමට කැට පොහොර සහ මඩ පොහොර නොමැතිවීම හේතුවෙන් තමන් ගැටලු රැසකට මුහුණදී ඇති බව ගොවීන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive