තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1055 ක්

Base.lk 6:49 AM Technology

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1055 ක් හඳුනා ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ හමු වූ මුළු ආසාදිතයන් ගණන 2976 ක් වනවා.


 
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive