දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නිකුත් කළ නාය යාමේ අවදානම් දීර්ඝ කෙරේ

Base.lk 6:49 AM Technology

කොළඹ, ගාල්ල, කළුතර, ගම්පහ, නුවර, කෑගල්ල, මාතලේ, නුවරඑළිය හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවලට නිකුත් කළ නාය යාමේ අවදානම් නිවේදන හෙට (07) පස්වරු 4.30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive