වැඩි මිලට පොහොර අලෙවි කළ ස්ථාන 2ක් වටලයි (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලෙක්ම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ රෝහණ පුෂ්පකුමාර මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

මේ අතර, වැඩි මිලට පොහොර අලෙවි කළ ස්ථාන 2ක් වැටලීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය අද සමත් වුණා.

අනුරාධපුර - මැදවච්චිය අංක 47 පූනෑව තුලානේ නාගදරණවැව ගොවීන් පොහොර නොමැතිකමින් දැඩි ලෙස අසරණ වී සිටිනවා.

මෙවර යල කන්නය වෙනුවෙන් වී වගා කර ඇති කුඹුරු අක්කර 400 ක් පමණ නිසි කළට පොහොර යෙදීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් අත්හැර දැමීමට සිදුව ඇති බවට ගොවීන් මැසිවිලි නගනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive