ස්මාට් කැබ් ආනයනයේදී බිලියන 3ක පාඩුවක් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

ඩබල් කැබ් මාදිලියේ වාහන ස්වරූපයට සමාන අයුරින් නිෂ්පාදනය කර ඇති ස්මාට් කැබ් මාදිලියේ වාහන 3000ක් මෙරටට ආනයනය කිරීමේදී රුපියල් බිලියන 3ක පාඩුවක් රජයට සිදුවී ඇති බව කෝපා හෙවත් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේදී අනාවරණ වී තිබෙනවා.

රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිංගල් කැබ් මාදිලියේ වාහන ආනයනය කිරීමේදී අය කරන රේගු බදු මෙම කැබ් රථ ගෙන්වීමේදී අය කිරීම ඊට හේතුව බවයි හෙළි වී ඇත්තේ.

ඒ අනුව එක් වාහනයකින් රුපියල් මිලියනය බැගින් මෙම වාහන 3000 සඳහා  සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් බිලියන 3ක්.

ඊට අමතරව 2010 - 2019 කාල පරිච්ඡේදය තුළ වෑන් රථ 44ක් අඩු බදු ප්‍රමාණයක් ගෙවිය යුතු විශේෂිත කාර්යය වෑන් රථ ලෙස ආනයනය කර, මගී හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ අරමුණෙන් වාහන, පසුව ද්විත්ව කාර්ය වාහන ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමෙන් අවම වශයෙන් රුපියල් මිලියන 1,300 කට ආසන්න බදු ප්‍රමාණයක්  රජයට අහිමිවී තිබෙනවා.

එමෙන්ම, මහජන ඇමතුම් උපකරණ සවිකර විශේෂ කාර්ය වාහන කාණ්ඩය යටතේ රුපියල් මිලියන 1.5ක රේගු බද්දක් ගෙවා ආනයනය කරන ලද ටොයෝටා ලෑන්ඩ් කෲසර් මාදිලියේ වාහනය රේගුව විසින් නිසි පරිදි මගී ප්‍රවාහන කාණ්ඩය යටතේ නිශ්කාෂනය නොකිරීම නිසා රජයට අහිමිව ඇති බදු මුදල රුපියල් මිලියන 56ක්.

මෙලෙස සිදුවන අක්‍රමිකතා වළක්වා ගැනීම සඳහා විශේෂ කාර්ය වාහන ආනයනය කිරීමේදී රේගුවෙන් විශේෂ භාණ්ඩ සංයෝජිත වර්ගීකරණ අංක 8,705 යටතේ නිශ්කාෂනය කරනු ලබන වාහන මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කිරීමේදී විශේෂිත අංකයක් යටතේ ලියාපදිංචි කළ යුතු බවටයි කෝපා කමිටුව නිරික්ෂණය කර ඇත්තේ.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive