ක්ෂේත්‍ර 12ක් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත් කිරීම දිගු කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

Base.lk 6:49 AM Technology

සෞඛ්‍ය සේවා, වරාය, ඛනිජ තෙල්, රේගුව ඇතුළු ආයතන හා ක්ෂේත්‍ර 12ක සේවා අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත් කිරීම තවදුරටත් දීර්ඝ කරමින් ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනත යටතේ මෙලෙස අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කර ඇති අනෙකුත් ආයතන හා ක්ෂේත්‍ර වන්නේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන සේවා, දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, ග්‍රාම සහ කෘෂි පර්යේෂණ සහකාර නිලධාරීන්, ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව ඇතුළු සියළු රාජ්‍ය බැංකු සහ රක්ෂණ සේවා කටයුතුයි.

මීට අමතරව පළාත් පාලන ආයතන මගින් කරන කසල කළමනාකරණ සේවා, සතොස සහ ලංකා සතොස, ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් සභා යටතේ වන සියළුම රජයේ කාර්යාල සේවා සහ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා ද මෙලෙස අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත් කර තිබෙනවා.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive