කොළඹ - කොටුව අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්

Base.lk 6:49 AM Technology

ගුරු - විදුහල්පති සංගම් ආරම්භ කර ඇති විරෝධතා පාගමන හේතුවෙන් කොළඹ - කොටුව අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.  

කොටුව - දුම්රියපල ඉදිරිපිටින් ගමන් ආරම්භ කළ විරෝධතා පා ගමන මේ වනවිට ලෝටස් මාර්ගය දෙසට ගමන් කරමින් සිටින බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. ඒ  හේතුවෙන් එම මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් අවහිර වී තිබෙනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive