ලෝක විවාහක රූ රැජිණ තරගය ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට

Base.lk 6:49 AM Technology

ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 2021 ලෝක විවාහක රූ රැජණ  තරගාවලිය, ඇමරිකාවේ ලාස් වේගාස්හිදී පැවැත්වීමට තරගාවලි සංවිධායකයන් තීරණය කර තිබේනවා.

වසංගතය හමුවේ අදාළ තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ නොපවත්වන බවත් ලෝක විවාහක රූ රැජණ  තරගාවලිය සංවිධානය  කමිටුව නිවේදනය කර තිබේනවා.

මෙම ලෝක විවාහක රූ රැජන තරගාවලිය 2022 ජනවාරි 09 වැනිදා සිට 16 වැනිදා දක්වා ඇමරිකාවේ ලාස් වේගාස් නගරයේ දී පැවත්වීමට නියමිත බවයි නිවේදනය කර ඇත්තේ
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive