උපරිම සිල්ලර මිල ඉක්මවා භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නන්ට දැඩි දඬුවම් - 2500 දඩය ලක්ෂය දක්වා ඉහළට

Base.lk 6:49 AM Technology

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ හෝ මෝල් හිමියන් හැර වෙනත් ජාවාරම්කරුවන් ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගෙන සහල් මිල ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් වී ගබඩා කර තබා ගන්නේ නම් එවැනි වී තොග රාජසන්තක කිරීමට අවශ්‍ය නීති සම්මත කරන බව වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive