නාඩු 55ට මිලදී ගැනීමට ගොවියන්ගෙන් විරෝධයක් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 55කට අද සිට ගොවීන්ගෙන් මිල දී ගැනීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළද තමන්ට එම තීරණයට එකඟ විය නොහැකි බව රජරට ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින් පවසනවා.

ඔවුන් පවසන්නේ නාඩු වී කිලෝවක් සඳහා අවම වශයෙන් රුපියල් 65ක මිලක් අවශ්‍ය බවයි.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive