එල්ල වෙන චෝදනා යහපාලනය පිළිගත්තා (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරය සම්බන්ධයෙන් අද මහා සංඝරත්නය ඇතුළු තවත් පාර්ශ්ව රැසක් අදහස් පළ කළා.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive