වල් බිහි වෙන දුම්රිය නිල නිවාස (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

මෙරට දුම්රිය සේවය පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතනයක් බවට පත් ව ඇත්තේ කලක පටන්.

එවන් පසුබිමක කෝටි ගණනක මුදලක් වැය කොට ඉදිකළ දුම්රිය නිල නිවාස රැසක් වල් බිහි වීමට ඉඩහැර ඇති පුවතක් වාර්තා වෙනවා.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive