තවත් කොරෝනා මරණ 66 ක්

Base.lk 6:49 AM Technology

තවත් කොරෝනා මරණ 66 ක් මෙරටින් වාර්තා වනවා

ඒ අනුව කොරෝනා හේතුවෙන් මෙරට මිය ගිය මුළු ගණන 12,284 ක් වනු ඇති.උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive