ගෑස් සහ සිමෙන්ති ඇතුළු භාණ්ඩවල හිඟය තවමත් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක පාලන මිල ඉවත් කිරීමෙන් පසු ඒවායේ මිල ඉහළ දැමුණ ද වෙළෙඳපොළේ ගෑස් සහ සිමෙන්ති ඇතුළු භාණ්ඩවල හිඟය තවමත් සම්පූර්ණයෙන් පහව ගොස් නැහැ.

මේ අතර, ගෑස් මිල ඉහළ යාමත් සමඟ භූමිතෙල් සහ දර ලිප් සඳහා වෙළෙඳපොළේ වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බවත් වාර්තා වනවා.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive