පොහොර නැතිව ඇළහැර ලොකුලූනු ගොවීන් අපහසුතාවට (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

පොහොර අර්බුදය හේතුවෙන් බොහෝ අස්වනු විනාශ වී යද්දී ඵලදාව නෙලා ගත් ගොවීන් පවා අපහසුතාවට පත්ව සිටින්නේ වගාවන්ට නිසි මිලක් නොමැතිවීමෙන්.

මේ ඇළහැර ප්‍රදේශයේ ලොකුලූනු ගොවීන්ගේ මැසිවිල්ලයි.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive