මැටි ආශ්‍රිත නිර්මාණකරුවන් අසීරුතාවක (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

මැටි පිඩක්, නෙතට ප්‍රිය උපදන නිර්මාණයක් බවට පත්කිරීම ලෙහෙසි පහසු කර්තව්‍යයක් නොවෙයි.

එලෙස දැකුම්කලු මැටි නිර්මාණ කරමින් මෙරටට විදේශ විනිමයද උපයා දුන් පිරිසක් අද පත්ව ඇති අසරණභාවය පිළිබඳවයි මේ පුවත.

උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive