කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම වෙනුවෙන් සණස බැංකුවෙන් නව වැඩපිළිවෙළක් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

සණස සංවර්ධන බැංකුව කාන්තාවන් සවිබල ගන්වමින් ඩිජිටල් පෙරළියක් සමග නව ආයතනික ප්‍රචාරණ වැඩසටහන් මාලාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට ණය යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වාදීම ,කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සවිබල ගැන්වීම සහ මහජනතාව වෙත ඩිජිටල් බැංකුකරණයෙන් උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා දීම මෙහි ප්‍රමුඛ අරමුණයි.

උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive