මිසයිල අත්හදා බැලීම සාර්ථක බව උතුරු කොරියාව කියයි

Base.lk 6:49 AM Technology

බැලස්ටික් මිසයිල අත්හදා බැලීම සාර්ථක බව උතුරු කොරියාව ප්‍රකාශ කළා.

සම්බැරීනයක් මඟින් දියත් කෙරුණු මෙම මිසයිලය උසස් තාක්ෂණික උපාංගවලින් යුක්ත බවයි උතුරු කොරියානු රාජ්‍ය පුවත් එජන්සිය සදහන් කළේ.

මෙවැනිම බැලස්ටික් මිසයිලයක් 2016 වසරේ ද උතුරු කොරියාව අත්හදා බැලුවා.

මෙම මිසයිල අත්හදා බැලීම පිළිබද දකුණු කොරියාව මීට දින කිහිපයකට පෙර අනාවරණය කළා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive