එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ, පරිසර හානිය පිළිබඳ නවතම හෙළිදරව්ව (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

කොළඹ වරාය ආසන්නයේදී ගිනි ගැනීමට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ, පරිසර හානියකට හේතු විය හැකි ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් 278ක ප්‍රමාණයක් තවදුරටත් ඇතැයි උපකල්පනය කරන බව සමුද්‍රීය පරිසර
ආරක්ෂණ අධිකාරිය සඳහන් කළා.

එහි සභාපති නීතිඥ දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය පැවසුවේ, එම ඉන්ධන සම්බන්ධ නිශ්චිත තොරතුරු ලබා ගැනීම දුෂ්කර වී ඇති බවයි.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive