සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිතිවල සංකේත වැඩ වර්ජනය දෙවැනි දිනටත් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

සෞඛ්‍ය සේවයේ වෘත්තීය සමිති 16ක් එක් ව ක්‍රියාත්මක කරන සංකේත වැඩ වර්ජනය අද දෙවන දිනටත් ක්‍රියාත්මක යි.

වැටුප් සහ දීමනා ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් ආරම්භ කර ඇති මෙම වර්ජනය හේතුවෙන් දිවයින පුරා රෝහල් සහ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන්ට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive