රට ගැන සිතා වගා කටයුතු ආරම්භ කරන්නැ යි දුමින්ද දිසානායකගෙන් ඉල්ලීමක් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

රසායනික පොහොර ආනයන තහනම ඉවත් කළ ද ගොවීන්ට අවශ්‍ය පොහොර නිසි වේලාවට ගෙන්වා ගැනීම ගැටලු සහගත විය හැකි බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා.

අනුරාධපුරයේ පැවති ගොවි හමුවකදී ඔහු ඉල්ලා සිටියේ පවතින තත්ත්වය යටතේ රට ගැන සිතා වගා කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙසයි.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive