කින්නියා නගරාධිපති දෙසැම්බර් 9 වැනිදා දක්වා රිමාන්ඩ්

Base.lk 6:49 AM Technology

ත්‍රිකුණාමලය කින්නියා, කුරින්ජන්කේනි කළපුවේ පාලම් පාරුවක් පෙරළි යාමෙන් පාසල් දරුවන් ඇතුළු හයදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්, අත්අඩංගුවට ගත් කින්නියා නගරාධිපතිවරයා දෙසැම්බර් 9 වැනිදා දක්වා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive