කොරෝනා මරණ 27ක්

Base.lk 6:49 AM Technology

තවත් කොරෝනා මරණ 27ක් මෙරටින්  වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 14,232 දක්වා ඉහළ යනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive