ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශූරතාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ශ්‍රී ලංකාව පෙරමුණේ

Base.lk 6:49 AM Technology

2021-23 ICC ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශූරතාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහන නිකුත් කර තිබෙනවා.

එහි පළමු ස්ථානයයේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව රැඳී සිටිනවා.

එහි දෙවන තැන ඉන්දියාවටද ,තෙවන තැන පකිස්ථානය හිමිව තිබෙනවා. 
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive