තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 529ක්

Base.lk 6:49 AM Technology

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 529ක් මෙරටින් වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව මෙරට මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 560,134ක් 
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive