තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 205ක්

Base.lk 6:49 AM Technology

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 205ක් මෙරටින් වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව මෙරට මුළු ආසාදිතයින් ගණන 560,339ක්  


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive