හරිත ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැතැ යි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේගෙන් ප්‍රකාශයක්

Base.lk 6:49 AM Technology

කොවිඩ් වසංගතයේ බලපෑම්, අධික වර්ෂාව නිසා ජන ජීවිතයට ඇති වූ ගැටලු යනාදී තත්ත්ව‍යන් මත, ආහාර සුරක්ෂිතතාවට අනපේක්ෂිත බලපෑම් ඇති වීම නිසා, රසායන පොහොර තහනම ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසනවා.

ඒ කෙසේ වෙතත් රජය මුල සිට ම අනුගමනය කළ හරිත ශ්‍රී ලංකාවක් යන සංකල්පය හා තීන්දුව කිසිවිටක ආපසු හරවන්නේ නැති බව යි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive