කොළොඹ නගරය මිහිදුමෙන් වැසෙයි

Base.lk 6:49 AM Technology

අද උදෑසන කොළොඹ නගරය අවට ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක් ම මීදුමෙන් වැසී ගොස් තිබුණු අයුරු දැක ගන්නට ලැබුණා.

මේ කොළඹ හයිලෙවල් මාර්ගයේ කොට්ටාව සිට කොළඹ දෙසට පැමිණෙන විට අද දැකගන්නට තිබුණ තත්ත්වයයි.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive