කොළඹ, ගම්පහ නිවාස 37ක දිගුකාලීන පදිංචි පුද්ගලයින්ට සින්නක්කර ඔප්පු

Base.lk 6:49 AM Technology

ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්වල ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු නිවාස 37ක දිගු කාලීන ව පදිංචි ව සිටි පිරිස් සඳහා සින්නක්කර ප්‍රතිලාභ ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීම නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේදී ඊයේ සිදු කෙරුණා.

ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ සහ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති දුමින්ද සිල්වාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive