රුපියල් මිලියන විස්සකට අධික හස්ත කර්මාන්ත නිර්මාණ නැව්ගත කෙරේ

Base.lk 6:49 AM Technology

දේශීය භාණ්ඩ ඇමරිකාවට අපනයනය කරනු ලබන වැඩපිළිවෙළෙහි අවසන් අදියර ලෙසින් ලක්සල සන්නාමය යටතේ රුපියල් මිලියන 20කට අධික වටිනාකමක් සහිත පාරම්පරික හස්ත කර්මාන්ත නිර්මාණ ඇතුළු අයිතම වර්ග 1200ක් නැව්ගත කිරීම සඳහා මුදා හැරීම සිදු කෙරුණා.

බතික්, අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි, තේ, කෝපි, කුළු බඩු සහ ආයුර්වේද නිෂ්පාදන ද ඊට ඇතුළත්.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive