නව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයෙකු පත් කෙරෙයි

Base.lk 6:49 AM Technology

නව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙස එල්.එම්.ඩී ධර්මසේන පත් කර තිබෙනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive